Vacatures

We zijn als bestuur nu met spoed op zoek naar:

Meerdere nieuwe bestuursleden

• Voor de functie secretaris:
Tineke Bonte, aftredend maart 2021-2022


• Voor de functie ledenadministratie:
Marianne Veldhuis, aftredend maart 2021-2022)

Deze nieuwe bestuursleden hebben we hard nodig om de vereniging draaiende te houden en voort te kunnen laten bestaan. Zonder nieuwe bestuursleden houden we het namelijk niet meer zo
lang vol.

U kunt zich aanmelden bij Tineke Bonte of Mieke van Druten

Mieke van Druten                           Tel. 0623488751
E-mail : drutenvan@hotmail.com

Tineke Bonte de Bruijn                Tel. 0535382488
E-mail : tbonte@planet.nl