Beweegactiviteiten

Hydrotherapie oefengroepen

Mensen met reuma oefenen in zwembad Dorper Esch in Denekamp in water van 33 graden Celsius en in zwembad Brilmansdennen in Losser in water van 32 graden Celsius.

Leden van de Reumavereniging Oldenzaal, Dinkelland, Losser doen tijdens de hydrotherapie allerlei oefeningen in het heerlijk verwarmde water van genoemde zwembaden. De oefeningen worden begeleid door ervaren fysiotherapeuten. De hydrotherapie is geschikt voor mensen met allerlei vormen van reuma, dus ook artrose.

Hydrotherapie oefengroep Denekamp: zaterdagochtend van 09.30 – 10.30 

Hydrotherapie oefengroep Losser:       zaterdagochtend van 08.45 – 09.45

Hydrotherapie oefengroep Losser:         maandagavond van 18.15 – 19.15 

Bechterew oefentherapiegroep

Naast deze therapieën in de zwembaden organiseert de Reumavereniging ook therapeutische bijeenkomsten voor mensen met de reumatische aandoening Bechterew. Deze therapie bestaat uit 1 uur oefeningen de sportzaal en 1 uur oefeningen in het verwarmde zwembad. Dit alles in de Losserhof te Losser onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Bechterew oefentherapiegroep Losserhof : woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur

Is dit iets voor u

Iedereen mag 2 keer gratis meedoen om te kijken of het iets voor haar/hem is. Daarna dient men lid te worden van de RPV en kan men tegen een zeer redelijk tarief deelnemen aan de therapie. U kunt informatie over de kosten krijgen en u opgeven voor proefbijeenkomsten bij:
Tineke Bonte
Secretaris van de RPV Oldenzaal, Dinkelland, Losser
Telefoon: 053 5382488
E-mail : tbonte@planet.nl 

Coördinatoren oefengroepen

Bechterew-Oefengroep                 : Jolanda te Huerne    Tel. 0541 510781
Hydrotherapie-groep  Losser        : Jacquelien Kip        Tel. 053-5387893
Hydrotherapie-groep  Denekamp  : Fennie Horstman   Tel. 0541-521348

Bij uw ziektekostenverzekeraar kunt u nagaan of u via aanvullende verzekeringen in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding voor lidmaatschap en/of deze therapieën.