Bestuur

Reumavereniging Oldenzaal, Dinkelland, Losser

Voorzitter
Mieke van Druten                              Tel. 0654743219
E-mail: drutenvan@hotmail.com

Secretariaat
Tineke Bonte de Bruijn                Tel. 053-5382488
E-mail : tbonte@planet.nl
en
Marian Veldhuis-Kamphuis           Tel. 0541-511943
E-mail : mariangerardveldhuis@hotmail.com

Penningmeester                               
Harry Kamphuis                          Tel. 074-2916826
E-mail : kamphuis.h@kpnmail.nl
 
Algemeen bestuurslid

Ingrid Legters                                            Tel 0620492630                                                    E-mail ingridlegters@gmail.com                                               

 

Beëindigen lidmaatschap: schriftelijk opzeggen vóór

1 december van het lopende jaar bij het secretariaat.

Contributie lidmaatschap:              € 25,- per jaar
Bijdrage Hydrotherapiegroep:        € 25,- per kwartaal
Bijdrage Bechterew-oefengroep:    € 45,- per kwartaal

Ereleden
Prof. Dr. J.J. Rasker
Dhr.  M. Hövels
Dhr. B. Vreriks
Dhr. G. Zuithof

Colofon

ALGEMEEN CORRESPONDENTIEADRES :
Mevr. T. Bonte-de Bruijn    Meidoornstraat 104
7582 XL Losser   Tel. 053-5382488

ADRES EN REKENINGNR. VAN DE PENNINGMEESTER :
Harry Kamphuis  Maanstraat 9a   7553 DT Hengelo
Tel. 0742196826   

Bankrekening :  NL40RABO0169.103.897   Rabobank

 

Soort incasso

Bedrag

Afschrijfdata in 2022

Jaarcontributie

€ 25,00

begin 2022

Bijdrage Bechterewgroep

€ 45,00/3 maanden

januari, april, juli, oktober 

Bijdrage Hydrotherapiegroepen

€ 25,00/3 maanden

januari, april,  juli, oktober 

De penningmeester

In het laatste boekje (febr. 2022) zult u weer de nota’s  voor de zorgverzekering aantreffen. Deze nota kunt u inleveren bij uw zorgverzekering voor eventuele vergoeding van het lidmaatschap van de reumavereniging en/of deelname aan een oefengroep (raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering).