Voorwoord

Dit is alweer het laatste voorwoord van dit jaar. Het jaar 2021 was een
jaar om niet snel te vergeten. Voor ieder heeft het op welke manier
dan ook veel te weeg gebracht.
We konden helaas door de Covid 19 geen activiteiten aanbieden,
maar door de vaccinatie zijn we gelukkig zover dat er o.a. weer
gezwommen kan worden. Ook hopen we dat de kerstworkshop en
het kerstfeest door kunnen gaan want de berichten voor wat betreft
de Covid zijn niet erg bemoedigend.
Daarnaast was het afgelopen jaar ook een jaar van verlies.
Het verlies van een aantal dierbaren. Wij wensen alle nabestaanden
heel veel sterkte en kracht voor het nieuwe jaar.
Het nieuwe jaar 2022 is al weer in zicht en hopelijk kunnen we onze
vrijheden behouden en weer een aantal leuke activiteiten verzorgen.
Daar kijken we vol verwachting naar uit.
Voor nu wensen wij u voor de komende maanden veel gezondheid
toe.
Bestuur Reumavereniging