Bestuur

Reumavereniging Oldenzaal, Dinkelland, Losser

Voorzitter
Cindy de Graaf                               Tel. 0623488751
E-mail: ruudencindy@home.nl

Secretariaat
Tineke Bonte de Bruijn                Tel. 0535382488
E-mail : tbonte@planet.nl
en
Marian Veldhuis-Kamphuis           Tel. 0541511943
E-mail : mariangerardveldhuis@hotmail.com

Penningmeester                               
Harry Kamphuis                          Tel. 0742916826
E-mail : kamphuis.h@kpnmail.nl
 
Algemeen bestuurslid

Vacant

Beëindigen lidmaatschap: schriftelijk opzeggen vóór

1 december van het lopende jaar bij het secretariaat.

Contributie lidmaatschap:              € 25,- per jaar
Bijdrage Hydrotherapiegroep:        € 25,- per kwartaal
Bijdrage Bechterew-oefengroep:    € 45,- per kwartaal

Ereleden
Prof. Dr. J.J. Rasker
Dhr.  M. Hövels
Dhr. B. Vreriks
Dhr. G. Zuithof

Colofon

ALGEMEEN CORRESPONDENTIEADRES :
Mevr. T. Bonte-de Bruijn    Kremersweg 4
7582 CL Losser   Tel. 053-5382488

ADRES EN REKENINGNR. VAN DE PENNINGMEESTER :
Harry Kamphuis  Maanstraat 9a   7553 DT Hengelo
Tel. 0742196826

Bankrekening :  NL40RABO0169.103.897   Rabobank

Omdat alle banken in 2014 overstappen naar het IBAN /  SEPA systeem worden alle banknummers veranderd in IBAN – nummers.  (Er worden in werkelijkheid enkele letters en nummers aan alle banknummers toegevoegd.)

Voor de leden van  onze reumavereniging gebeurt dat in onze administratie automatisch. Het IBAN nummer van onze reumavereniging wordt dan :
NL40RABO 0 16 91 03 897
Om de jaarlijkse contributie en de kwartaalbijdragen van de therapiegroepen automatisch te mogen incasseren, moeten wij dit vooraf aankondigen.
Omdat het natuurlijk niet te doen is om iedereen steeds persoonlijk een brief te sturen,  mogen verenigingen het in hun clubblad aankondigen.

In 2015 zullen wij op of omstreeks de volgende data incasseren:

Soort incasso

Bedrag

Afschrijfdata in 2018

Jaarcontributie

€ 25,00

begin 2018 

Bijdrage Bechterewgroep

€ 45,00/3 maanden

januari, april, juli, oktober 

Bijdrage Hydroherapiegroepen

€ 25,00/3 maanden

januari, april,  juli, oktober 

De penningmeester

In het laatste boekje (febr. 2020) zult u weer de nota’s  voor de zorgverzekering aantreffen. Deze nota kunt u inleveren bij uw zorgverzekering voor eventuele vergoeding van het lidmaatschap van de reumavereniging en/of deelname aan een oefengroep (raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering).