Zorgbelang Overijssel

 

Nieuws voor patiëntenverenigingen, lotgenotengroepen, belangenbehartigers

Verleden en heden

Zorgbelang Overijssel is ontstaan (7 okt.1986) als platform en spreekbuis voor de belangenbehartiging van patiënten en patiëntenverenigingen in Overijssel. Ons doel was invloed uitoefenen op de kwaliteit van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Onze inzet was dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Ons specialisme was het uitvoeren van verschillende methoden van raadplegen en organiseren van cliëntenparticipatie.

En nog steeds werken we volgens deze zelfde principes en bij voorkeur samen met onze achterban.

Samenwerken in Overijssel? Wat kunnen we doen?

Zorgbelang ontvangt regelmatig het verzoek van een belangenbehartiger om een oproep of voorlichtingsbijeenkomst te verspreiden of op te nemen in onze nieuwsbrief. Via onze website voor belangenbehartiging kunnen we de informatie die u wilt verspreiden delen via een link in onze nieuwsbrief. Als u dit wilt, neem dan contact op met ondergetekende.

In de uitvoering van kwaliteitsprojecten zouden we ook graag wat meer willen samenwerken. Een snelle en eenvoudige manier is bijvoorbeeld uw deelname aan het ZorgPanel van Zorgbelang. Op deze wijze kunnen we u raadplegen over belangrijke thema’s en ontwikkelingen.
Ook als het gaat om de inbreng van de patiënt is samenwerking een must zoals bijvoorbeeld het kwaliteitsproject ‘De drie goede vragen’ waarin het bewust meebeslissen en overleg tussen patiënt en behandelaar centraal staat.
We hopen u binnenkort hiervoor u! it te nodigen.

Bent u al lid van ons zorgpanel?

Het ZorgPanel van Zorgbelang Overijssel is steeds meer een afspiegeling van de maatschappij aan het worden. Iedereen kan zich aanmelden voor het ZorgPanel, maar met name is het interessant voor die mensen die geïnteresseerd zijn in zorg en welzijn en een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de zorg. Als lid van het ZorgPanel ontvangt u een paar keer per jaar een verzoek om mee te doen aan een enquête. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van een regionaal of landelijk thema of actuele gebeurtenis. Als u zich aanmeldt kunt u aangeven welke onderwerpen uw interesse hebben, maar dat hoeft niet persé. Uw inbreng wordt gebruikt om de kwaliteit en aanbod van zorg en welzijn te verbeteren. Daarnaast kunt u aangeven welke informatie over zorg en welzijn u graag zou willen ontvangen. Doe mee met het ZorgPanel van Zorgbelang en laat zo uw stem horen! Aanmelden

Themabijeenkomsten

Regelmatig organiseren we themabijeenkomsten over actuele onderwerpen. bijvoorbeeld over ‘Langer zelfstandig wonen’ of het VN-Verdrag voor de rechten van de mens met een beperking. Medio april ontvangt u een uitnodiging voor de themabijeenkomst over de kwaliteit van informatie en voorlichting aan de patiënt en het meebeslissen over een behandeling. Want kent u de drie goede vragen die altijd verheldering geven en het meebeslissen van de patiënt bevordert?

Onze eerstvolgende themabijeenkomst ‘Hoe wilt u (blijven) wonen’ is op 
22 maart in Nijverdal. U ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor.

Wilt u reageren op de nieuwsbrief?
Mail naar m.dejong@zorgbelang-overijssel.nl

Zorgbelang Overijssel heeft een nieuwe website. Maak opnieuw kennis met ons en onze diensten zoals de gratis onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die een Wlz indicatie hebben.

www.zorgbelang-overijssel.nl Volg BelangenOrganisatiesOverijssel op Twitter Like BelangenOrganisatiesOverijssel op Facebook Volg Zorgbelang Brabant op LinkedIn
afmelden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *