Agenda

13 december 2018
Kerstmiddag bij
Restaurant De Twentsche Taveerne Bentheimerstraat 73 in De Lutte
Aanvangstijd 15.30 uur (zie opgavebon in het boekje, graag opgeven voor 04-12-2018)

26 februari 2019
Jaarvergadering met verloting en muziek (dus in 2019 geen nieuwjaarsbijeenkomst)

 

Tenzij anders wordt aangegeven worden de avonden gehouden in:
Café de Boom  Bentheimerstraat 43  7573 CW Oldenzaal  Tel. : 0541 512608
Deze beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur