Agenda

23 mei 2019

Jaarlijks reisje (naar Staphorst e.o)

18 juni 2019

Voorlichting door dr. Mechiel Korte over vermoeidheid en
reuma

September 2019

Voorlichting en presentatie RawMilk Companie te de Lutte

december 2019

Het maken van een kerststukje

20 december 2019

Kerstmiddag

Tenzij anders wordt aangegeven worden de avonden gehouden in:
Café de Boom  Bentheimerstraat 43  7573 CW Oldenzaal  Tel. : 0541 512608
Deze beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur