Voorwoord

photo1 Ceciel

Voorwoord januari/ februari 2019

Allereerst de beste wensen voor dit jaar en hopelijk veel gezondheid!

Wij, als Reumavereniging, proberen een steentje bij te dragen aan uw gezondheid. Dit doen we door u in 4 groepen bewegingsoefeningen aan te bieden, omdat bewegen erg belangrijk is voor mensen met een Reumatische aandoening. En dat hieraan behoefte is, merken we aan het aantal leden dat actief deelneemt aan deze lessen onder deskundige begeleiding. Een jaar geleden zijn we in Losser bv. met een tweede groep begonnen op de maandagavond. Die groep was al snel zo goed als volgeboekt.

Ook onze voorlichtingsavonden en andere activiteiten mogen we succesvol noemen, wat ons als Bestuur erg verheugt natuurlijk aan de ene kant. Maar, en dat is de keerzijde van de medaille, ons ook wel grote zorgen baart. Over de afgelopen jaren hebben we steeds aangedrongen op nieuw bloed in het Bestuur om ons te komen versterken en/of ons te vervangen. Al onze inspanningen ten spijt heeft dit nog steeds niet geleid tot daadwerkelijke steun. Bij het zeer succesvolle Kerstdiner hoorde ik de opmerking dat het toch allemaal goed gaat en waarom zou je dan wijzigingen aanbrengen? Nou, om ook de komende jaren gewoon door te kunnen gaan met alles wat we nu realiseren. Wij, als Bestuursleden zijn ook kwetsbaar, zoals we begin dit jaar hebben gemerkt. Zonder in details te treden, merken we regelmatig dat we met te weinig mensen, veel op onze schouders hebben. Laat duidelijk zijn dat, mocht er geen nieuwe aanwas zijn, dit een van de laatste jaren wordt voor ons als Reumavereniging. En dat zou doodzonde zijn van alle inspanningen door zoveel vrijwilligers in de laatste 41 jaar! Dus, kom niet alleen in het water in beweging, maar ook bv. in het Bestuur om ervoor te zorgen dat we nog heel lang door kunnen gaan met onze patiëntenvereniging.

Ik zie u graag op onze jaarvergadering op 26 februari as. in café de Boom in Oldenzaal om 19.30. En ik hoop dan een aantal aanmeldingen van mensen, die eens mee willen kijken bij het Bestuur, te hebben ontvangen!

Ceciel vd. Werf,

Voorzitter.