Voorwoord

Voorwoord Reumavereniging mei 2020

We leven op dit moment in een bijzondere tijd. Een tijd die ons nog lang zal heugen en het is ook een tijd die bij iedereen gevoelens van onzekerheid en onbehaaglijkheid oproept. Een tijd waar we afscheid van dierbaren hebben moeten nemen. En een tijd waar we ons soms alleen en eenzaam voelen. Een tijd dat we iedereen die ons dierbaar is, zoals onze ouders en kleinkinderen niet in de armen kunnen sluiten. Een tijd die we Corona noemen.

Jaarvergadering 

Op 3 maart jl. was de jaarvergadering. Deze werd weer drukbezocht en we hebben behoorlijk wat jubilarissen in het zonnetje mogen zetten.

De foto’s staan inmiddels op de website van onze vereniging. Na de pauze was het tijd voor achtergrondmuziek met een hapje en een drankje en niet te vergeten werden er lootjes verkocht voor de loterij. Dit was een groot succes, niemand ging met lege handen naar huis. 

Een uittreksel van de notulen van de jaarvergadering kunt u elders in het boekje lezen. Tijdens de jaarververgadering heeft er ook een bestuurswisseling plaatsgevonden. Ceciel van der Werf heeft, na 7 jaar als voorzitter afscheid genomen van het voorzitterschap en de hamer over gedragen aan mij. Ik zal me even in het kort voorstellen, omdat dit er tijdens de jaarvergadering niet echt van is gekomen.

Even voorstellen

Mijn naam is Cindy de Graaf, en ben sinds 2018 lid van de vereniging. Ik ben moeder van 2 flinke jongens, en werk in het dagelijkse leven als uitvaartmedewerkster. En iedere maandagavond ga ik met veel plezier naar de Hydrotherapie. Sinds 2019 ben ik als  bestuurslid begonnen om te kijken of deze functie wel iets voor mij was. Tegen het einde van het jaar hebben verschillende bestuursleden  me gepolst voor de functie als voorzitter.

En nu zit ik hier onwennig achter mijn laptop en vraag me hardop af hoe ik dit voorwoord moet beginnen. Nog voor het nieuwe bestuur bij elkaar kon komen en ik de kans kreeg om mijn nieuwe functie vorm te geven, kregen we te horen via de persconferentie van 11 maart jl. dat Nederland in de intelligente lockdown ging.

Als bestuur hebben we vooral in het begin veel met elkaar gebeld, en gemaild. En zaten we met de handen in het haar, en vroegen ons af hoe gaan we dit allemaal in goede banen leiden. Er waren diverse vragen zoals: kunnen we het reisje nog wel door laten gaan, hoe gaan we het doen met het boekje en hoe kunnen we de vergaderingen het beste organiseren. Naarmate de dagen verstreken en de regels steeds strenger werden, moesten we toch besluiten dat er voorlopig nog geen boekje uitkwam en ook het reisje moesten we helaas annuleren om jullie en onze eigen gezondheid te kunnen waarborgen. De leden zijn zoveel mogelijk via de e-mail op de hoogte gebracht.

Inmiddels zijn de regels in Nederland weer iets versoepeld. De scholen, contactberoepen en diverse sportgelegenheden waaronder het zwembad gaan weer open en het bedrijfsleven komt langzaam aan weer op gang.

Vol goede moed

Samen met de andere bestuursleden ga ik vol goede moed aan mijn nieuwe functie als voorzitter beginnen en zorgen dat we met elkaar alles weer op de rit krijgen, zodat we weer lezingen, voorlichting bijeenkomsten en  andere activiteiten kunnen organiseren.

Inmiddels hebben een aantal bestuursleden gesprekken gevoerd om te kijken wanneer we als vereniging weer naar de zwembaden toe kunnen. Helaas gelden er vanuit het RIVM nog steeds strenge regels waar het zwembad zich aan moet houden. Verder willen we jullie gezondheid goed kunnen waarborgen en niet onnodig risico’s nemen. In goed overleg hebben we besloten dat we vanaf 1 oktober hopelijk weer met de hydrotherapie en de Bechterew oefentherapiegroep kunnen beginnen.

Ik wens iedereen vanaf deze plek veel plezier met dit boekje en hopelijk zien we elkaar snel in goede gezondheid.

Cindy de Graaf

voorzitter