(Pers)berichten

 

Voorlichtingsavond over Reuma en vermoeidheid.

De Reuma vereniging Oldenzaal, Losser, Dinkelland , verzorgt een voorlichtingsavond over Reuma en vermoeidheid. Veel mensen met reuma hebben last van extreme vermoeidheid wat hun dagelijks leven erg nadelig beïnvloedt.

Dr. Mechiel  Korte , wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en zelf ook reumapatiënt met ernstige vermoeidheidsklachten, heeft langdurig wetenschappelijk onderzoek verricht naar reuma en vermoeidheid en heeft ook duidelijke antwoorden gevonden op de vraag waardoor het komt.

Hij komt hier een presentatie over geven op dinsdagavond 18 juni.

Dit zal plaatsvinden bij café De Boom, Bentheimerstraat 20 in Oldenzaal, aanvang 19.30u tot ongeveer 21.30u.

De avond is voor iedereen vrij toegankelijk, geen entree. Wij hopen op een goede opkomst.

 

 
Verslagje van het reisje.
Op 23 mei gingen 45 leden van onze RPV  op reis met Ter Beek.
Eerste stop was Staphorst. Na koffie met krentenwegge werd door 2 zeer enthousiaste dames uitleg gegeven over de klederdracht van Staphorst. Erg leerzaam. Aan het eind mochten twee leden: Anneke Franke en Harry Pantling zich in de klederdracht steken, Dat leverde bijgaand plaatje op.
Na een tocht door prachtige omgeving kwamen we in Vilsteren waar Jan van der Horst een kopie van de Nachtwacht heeft geschilderd. Die was werkelijk prachtig.
Na een lekker drankje op het terras werd de reis voortgezet naar de laatste aanlegplaats; Restaurant  De Waaijer in Langeveen. Hier sloot nog een lid aan.
Hier werd genoten van een heerlijk diner, vergezeld van een drankje van de vereniging.
Daarna moesten we de thuisreis aanvaarden .
Het was een hele mooie dag, dank zij chauffeur Hans en de assistentie van de EHBO dames en de leden die in een goede stemming deze dag hebben beleefd.
 
 
Ledenvergadering Reumapatiëntenvereniging Oldenzaal, Losser, Dinkelland.

De Reumavereniging Oldenzaal, Losser, Dinkelland, houdt op dinsdag 26 februari haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Wij willen hiervoor al onze leden uitnodigen.

Deze avond worden ook een aantal mededelingen gedaan wat betreft invulling van onze voorlichtingsavonden en leden activiteiten.

Dit jaar zijn ook de jubilarissen uitgenodigd om in het zonnetje te worden gezet.

Na het vergadering gedeelte wordt de avond voortgezet met een gezellige borrel met een hapje. Dit alles word opgeluisterd door de Hr.Gert Ekkelboom met onderhoudende, vrolijke muziek. Ook willen we een verloting houden, dit in plaats van de traditionele bingo.

Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige avond.

Het bestuur van de Reumapatiëntenvereniging Oldenzaal, Losser, Dinkelland.

De bijeenkomst wordt gehouden in café de Boom, Bentheimerstraat 43 in Oldenzaal, het begint om 19.30uur en eindigt om 22.00 uur. De avond is alleen toegankelijk voor leden.

 
 
———————————————————————————————————–
23 januari 2019
 
Beste Medestrijders,
 
Mijn  naam is Dr. Mechiel Korte, ik heb 44 jaar reuma en ik ben wetenschapper.
Ernstige vermoeidheid bij reuma stuit op veel onbegrip bij directe omgeving, werk en UWV.
Daarom ben ik wetenschappelijk onderzoek gaan doen naar Reuma en Vermoeidheid.
Ons eerste project is gefinancierd door ReumaNederland.
Ik heb een website reumabrein.com gemaakt, die voor uw leden misschien interessant is.
Op deze manier probeer ik zoveel mogelijk reumapatiënten te bereiken.
Vermoeidheid bij reuma is nl. geen aanstellerij, maar moet heel serieus worden genomen!!
 

Waarom de website reumabrein.com?

  • Mensen met reuma hebben vaak last van extreme vermoeidheid en voelen zich vaak emotioneel en sociaal beperkter. Deze klachten verminderen de kwaliteit van leven. De website heeft  allereerst tot doel meer aandacht en begrip te kweken bij familie en vrienden van reumapatiënten, hun werkomgeving en de overheid. Mensen kiezen niet voor het krijgen van reuma, het overkomt ze!

  • Verder is het doel van de website het informeren van reumapatiënten hoe de vermoeidheid ontstaat. Dit is belangrijk, want het is een ernstig symptoom van de ziekte als gevolg van de  ontsteking in het lichaam (inclusief gewrichten) en de invloed daarvan op de hersenen. De hersenen kunnen veranderen door reuma. We spreken dan van een reumabrein. Het is dus geen aanstellerij! Door meer kennis over vermoeidheid kan er ook makkelijker over gepraat worden met de directe omgeving en hulpverleners.

 • Tenslotte willen we met deze website de laatste stand geven van ons wetenschappelijke onderzoek: wat weten we inmiddels van de oorzaken en de mogelijke behandelingen van vermoeidheid bij reuma.

   
   
  PS. De financiering van het project stopt per 1 mei 2019, U zou mij enorm helpen als u mij een email stuurt waarin U aangeeft dat U het belangrijk vindt dat 
  Onderzoek naar Reuma en Vermoeidheid ook in de toekomst nodig blijft! Mocht u in de toekomst een spreker nodig hebben over Reuma en Vermoeidheid: Problemen en Oplossingen. Dan mag u mij altijd vragen.
   
   
  Met vriendelijke groet,
  Mechiel Korte
 
——————————————————————————————————–
Herman Asbreuk, door reumavereniging genomineerd,
voor Overijsselse Vrijwilligers prijs 2018

 

 

 
Klik op onderstaande link :
 
——————————————————————————————————-
 

Collecteverhalen

Collecteren…dat doe je niet voor jezelf. Veel mensen willen wel een paar uurtjes per jaar langs de deuren om geld op te halen voor het goede doel. Zo ook voor het Reumafonds. Er zijn een kleine 60.000 mensen die in maart collecteren en als Regiocoördinator van het Reumafonds krijg ik regelmatig verhalen te horen wat de mensen mee maken tijdens het collecteren. Vaak zijn het bijzondere, leuke verhalen. Dit stukje gaat over deze gebeurtenissen.

 • Een collectant belde aan bij een meneer uit de buurt. Ze wist dat deze meneer alleenstaand was en hoorde de douche nadat ze aangebeld had. Voordat ze weg kon lopen ging op de bovenverdieping een raam open en kreeg ze te horen dat ze maar even moest wachten. Even later werd er een envelopje met inhoud naar beneden gegooid. Ze hoefde niet opnieuw terug naar dit adres.
 • Een meneer was aan het bellen toen de bel ging. Het zoontje van deze meneer opende de deur waar een collectant stond..hij rende naar binnen en pakte de portefeuille van de man. De vader was nog net op tijd bij de voordeur om te voorkomen dat er toch wel een erg grote gift in de bus kwam.
 • Een collectante kwam erachter dat haar dochtertje aan het spelen was geweest met haar portemonnee en dat haar bankpas was verdwenen in de verzegelde collectebus..
 • Sommige collectanten nemen hun zoon of dochter mee tijdens het collecteren. Zo ook deze collectante, ze belde aan en degene die open deed gaf aan niets te willen doneren. Dit begreep de dochter niet; er moest toch een euro in! De collectante heeft haar best gedaan om uit te leggen dat niet alle mensen wat in de bus doen. Deze aanpak hielp niet; haar dochter bleef bij het standpunt dat er een euro in moest. Daarop ging de collectante met een gillende dochter onder haar arm weg bij dat adres.
 • Zo af en toe horen we ook dat een volwassene niet wat wil doneren maar dat er een zoontje of dochtertje dan aan komt met een spaarpot en wel wat wil geven.

Naast bijzondere gebeurtenissen zijn er ook bijzondere collectanten:

 • een mannelijke collectant ging met de tractor op pad om te collecteren
 • een oudere man in Enschede loopt een grote wijk achter zijn rollator
 • een vrouw uit Emmen kan niet deur aan deur omdat ze in een rolstoel zit maar wilde wel voor ons collecteren tijdens een kaartmiddag in de flat waar ze woonde.
 • Een mevrouw die oorspronkelijk uit Spanje komt wilde ook wel collecteren maar was de Nederlandse taal niet machtig. Zij collecteerde bij een supermarkt na toestemming van de supermarkt eigenaar.
 • Twee dames van in de 90 wilden ook wel wat doen, zij mochten in een supermarkt zitten achter een tafeltje en haalden een mooi bedrag op.

Dit zijn nog maar een paar verhalen van de verhalen die verteld worden. Het is als collectant soms een verrassing wie de deur opendoet waar je aanbelt..Meestal collecteren de mensen in de eigen buurt en kennen ze de mensen. Weten dus op een gegeven moment ook bij wie ze niet meer aan hoeven te bellen..of gaan juist tot wel 3 keer terug naar dat ene adres dat altijd een mooi bedrag doneert.

Als gever kan het ook een verrassing zijn wie er aanbelt en voor welk doel. Veel mensen hebben een bakje met kleingeld bij de voordeur staan. Dat de collectant onder etenstijd vaak voor de deur staat is soms wel lastig maar ja, dan zijn de meeste mensen thuis en liggen de jonge kinderen nog niet in bed.

Meer weten over de collecte of u wilt misschien meehelpen? Neem dan contact op met het bestuur.

——————————————————————————————————————————–

Bewegen  met een reumatische aandoening

Wij weten allemaal dat bewegen goed is voor alle mensen, ook voor mensen met een reumatische aandoening.

De Reumavereniging Oldenzaal, Dinkelland, Losser biedt deze mensen de mogelijkheid om te bewegen in warm water en onder begeleiding van een fysiotherapeut allerlei oefeningen te doen om zo mobiel mogelijk te blijven.

Er zijn al veel mensen in alle leeftijdscategorieën die hier gebruik van maken, maar we zouden nog graag meer mensen willen verwelkomen in onze groepen.

De mogelijkheden, die wij bieden zijn: zaterdag morgen van 9.00 tot 10.00 uur in het zwembad Brilmansdennen in Losser, zaterdag morgen van 9.30 tot 10.30 uur in het zwembad Dorper Esch te Denekamp.

Voor mensen met de ziekte van Bechterew hebben we op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur een oefengroep die een uur in de sporthal beweegt en uur in warm water oefent .

Deze groep is gehuisvest op de Losserhof te Losser.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheid om met ons mee te bewegen, wat de mogelijkheden en de kosten zijn, dan kunt u ons bereiken middels het secretariaat:

Mevr. T. Bonte, telefoon 053 5382488 ; e-mail: tbonte@planet.nl

Mevr. M. Veldhuis: telefoon 0541 511943; e-mail: mariangerardveldhuis@hotmail.com.

Zie ook onze website: reumaverenigingoosttwente.nl. onder beweegactiviteiten

——————————————————————————————————————————-

Ieder(in)

Verdien uw zorgkosten terug via uw belastingaangifte!

Mensen met een beperking of (chronische) ziekte maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen. Hoe u dit kunt doen, ziet u op de geheel vernieuwde website www.meerkosten.nl. Nieuw op de website is informatie over de extra inkomensondersteuning die gemeenten geven.

De landelijke tegemoetkomingen, Wtcg en Compensatie eigen risico (Cer), voor mensen met een beperking en chronisch zieken zijn namelijk verdwenen. De financiële ondersteuning van deze groep mensen is nu een taak van de gemeenten.

Geld terugverdienen

Met behulp van de website kunt u soms honderden euro’s terugverdienen. De aftrek geldt voor zogenaamde ‘specifieke zorgkosten’, zoals medische hulp, voorgeschreven medicijnen, dieet op doktersadvies en vervoer van en naar het ziekenhuis. Hoe hoog het bedrag is dat u terug kunt krijgen, hangt af van uw zorgkosten, uw inkomen en dat van een eventuele fiscale partner.

Begrijpelijk en laagdrempelig

In begrijpelijke taal geeft meerkosten.nl uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2014. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten terug te verdienen zijn. U kunt ook een digitale brochure met alle informatie als pdf- of wordversie downloaden van de website van Ieder(in) (onder publicaties) en die zelf printen.

Over Ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is  daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Ga naar www.meerkosten.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *