Home

Reumavereniging Oldenzaal, Dinkelland, Losser

Hieronder ressorteren de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser.

Onze vereniging is opgericht in 1977 en telt thans bijna 200 leden. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wordt ondersteund door het Reumafonds.

Doelstelling

Werkzaam zijn in het belang van de reumapatiënt in de ruimste zin door: reumapatiënten te activeren;
regelmatig bijeenkomsten te houden waar deskundigen worden uitgenodigd om over medische en andere onderwerpen voorlichting te geven en waardoor het onderlinge contact bevorderd wordt;
therapeutische oefengroepen te organiseren;
zelfwerkzaamheid en mondigheid van de patiënt te stimuleren;
samen te werken met andere organisaties en instellingen wanneer dit voor de vereniging en de leden nuttig is.